Garantiordning

Inden nedenstående læses vil jeg gøre opmærksom på, at mig bekendt har Erritsø-blikkenslageren ApS aldrig, og slet ikke siden jeg overtog forretningen i 1999, haft brug for en sådan forsikring. Vores kunder skal være tilfredse når arbejdet er gjort.

Michael S. Nielsen.
 
Dansk VVS Garanti giver privatkunder en ekstra tryghed

Det sker, at der opstår uenigheder mellem en VVS-installatør og en kunde, som de ikke selv kan finde en fornuftig løsning på. Dansk VVS Garanti kan hjælpe med at rede trådene ud.

Dansk VVS Garanti garantiordning er skabt for at sikre, at en klage ikke er forgæves. Får man medhold i ankenævnet, og er VVS-installatøren i mellemtiden gået konkurs, træder garantiordningen til og dækker tabet. 

Dansk VVS Garanti dækker dog kun arbejde, der er udført af VVS-installatører, som er medlem af Dansk VVS. Se derfor efter logoet næste gang du skal have udført VVS-arbejde. 

Hvis du er i tvivl om noget angående ankenævnet eller garantiordningen, så kontakt:

Dansk VVS Garanti
Viengevej 100 
8240 Risskov 
Telefon 87 41 77 95 
Kontortid alle hverdage mellem kl. 10.00 og 12.00